Coal Drawings:

 

Coal drawing No. 1, © 2017

 

Coal drawing No. 2, © 2017

 

Coal drawing No. 3, © 2017

 

Coal drawing No. 6, © 2017

 

Coal drawing  No. 7, © 2017

 

Coal drawing No. 8, © 2017

Coal drawing No. 9, © 2017

 

Coal drawing No. 10, © 2017

 

Coal drawing No. 11, © 2017